Daftar Nama Pejabat Pengawas

    4x6 wakil Nama : Drs. SUBHAN FAUZI, SH., MH.
 NIP : 19680304.199403.1.003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Wakil Ketua/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Koordinator Pengawasan
    12 DARUL FIX Nama : Drs. H. DARUL PALAH
 NIP : 19670726.199403.1.003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrator Perkara (IT)
    kikah Nama : HJ. KIKAH, S.H., M.H.
 NIP : 19641227.199303.2.002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
    03 DEDE IBIN FIX Nama : Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy
 NIP : 19670624.199303.1.001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Utama Muda
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
    ISAKsmall Nama : Drs. ISAK MUNAWAR, MH.
 NIP : 19610625.199403.1.001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Teknologi Informasi dan Website
    02 BAIM FIX Nama : Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H.
 NIP : 19570803.198403.1.004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Utama Muda
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik
    06 SYARONI FIX Nama : Drs. H. SYA'RONI
 NIP : 19580112.199103.1.001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik
    05 ASEP DADANG copy Nama : Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH., MH.
 NIP : 19660507.199203.1.005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik
    Drs. Usman Parid S.H Nama : Drs. USMAN PARID, S.H.
 NIP : 19670608.199403.1.006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c) 
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik
    wasik Nama : Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H.
 NIP : 19670830.199303.1.002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c) 
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik
    11 SANUSI FIX Nama : Drs. SANUSI ,M.H.
 NIP : 19660530.199403.1.003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum
    08 KOMAR FIX Nama : Drs. H. KOMAR, SH.
 NIP : 19630204.199203.1.003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum