Daftar Nama Pejabat Pengawas

    wakil ketua Nama : Drs. MUHAMMAD DIHYAH WAHID
 NIP : 19670218.199303.1.007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d) 
Jabatan  : Wakil Ketua/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Koordinator Pengawasan
    11 SANUSI FIX Nama : Drs. SANUSI ,M.H.
 NIP : 19660530.199403.1.003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
    10814 Nama : Drs. USEP GUNAWAN, S.H.
 NIP : 19690410.199403.1.007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
12405 Nama : Drs . AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.
 NIP : 19680612.199303.1.005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
    Drs. Usman Parid S.H Nama : Drs. USMAN PARID, S.H.
 NIP : 19670608.199403.1.006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c) 
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
    12 DARUL FIX Nama : Drs. H. DARUL PALAH
 NIP : 19670726.199403.1.003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (IT) 
    02 BAIM FIX Nama : Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H.
 NIP : 19570803.198403.1.004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Utama Muda
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Peradilan
    05 ASEP DADANG copy Nama : Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH., MH.
 NIP : 19660507.199203.1.005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum
    wasik Nama : Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H.
 NIP : 19670830.199303.1.002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d) 
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum
    pak dadang Nama : Drs. DADANG PRIATNA
 NIP : 19630514.199303.1.002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum
    06 SYARONI FIX Nama : Drs. H. SYA'RONI
 NIP : 19580112.199103.1.001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik
    kikah Nama : HJ. KIKAH, S.H., M.H.
 NIP : 19641227.199303.2.002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Madya Utama
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik
    03 DEDE IBIN FIX Nama : Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy
 NIP : 19670624.199303.1.001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan  : Hakim/Hakim Utama Muda
Jabatan Pejabat Pengawas : Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik