Biaya Memperoleh Informasi

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NOMOR  : W10-A6/2195/HK.05/XI/2020

TENTANG

BIAYA PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA\

 

NO KEGUNAAN JUMALH KET
1 Biaya Penggandaan Dokumen Tertulis Rp. 300,- / Lembar  
2 Biaya Transportasi Rp. 10.000,-  

 

                                                                                                     Tasikmalaya, 06 November 2020

                                                                                                     Ketua,

                                                                                                     TTD 

                                                                                                     Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH.